Regulamin portfela AFAPAY

1) Zakładanie portfela AFAPAY

System sklepowy AFA.SHOP.PL automatycznie przydziela nr klienta oraz tworzy wirtualny portfel rejestrującym się w sklepie Użytkownikom. Portfel umożliwia dokonywanie płatności za zakupy w sklepie AFA.SHOP.PL bez konieczności logowania się do banku oraz łączenia się z konsultantem. Portfel po rejestracji nie jest aktywny.

2) Aktywacja portfela AFAPAY

Portfel aktywowany jest na życzenie Klienta podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.

3) Dostęp do portfela AFAPAY

Użytkownik może korzystać ze swojego portfela logując się do systemu sklepowego AFA.SHOP.PL przy użyciu danych do logowania, które podał podczas rejestracji w systemie sklepowym lub przy pomocy każdego telefonu dzwoniąc do Automatycznego Systemu Sprzedaży (dalej: ASS) znajdującego się pod numerem 61 646 84 19. Do skorzystania ze wszystkich funkcji ASS zintegrowanego z wirtualnym portfelem niezbędne jest posiadanie numeru klienta oraz numeru PIN.

4) Przydzielanie numeru klienta.

System automatycznie przydziela numer klienta podczas rejestracji. Numer klienta przydzielany jest na stałe i nie można go zmieniać ani edytować. Przydzielenie nowego numeru klienta oznacza ponowną rejestrację w systemie. Aby uzyskać wygenerowany przez system numer klienta należy skontaktować się z konsultantem pod numerem telefonu 61 646 84 19 lub 791 309 552.

5) Przydzielanie numeru PIN.

Numer PIN umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcji ASS ustalany jest przez Klienta w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem. Zmiany w numerze PIN lub całkowita jego zmiana dokonywana jest na życzenie Klienta, po dodatkowej weryfikacji Klienta, tylko i wyłącznie podczas rozmowy telefonicznej Klienta z konsultantem.

6) Sposoby doładowania portfela AFAPAY

Portfel Użytkownika doładować można na 3 sposoby:

- po zalogowaniu się do systemu sklepowego wybierając pakiet doładowania i dokonując płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora płatności.

- dokonując wpłaty bezpośredniej na konto 72 1140 2004 0000 3902 7636 5982 i w tytule podając numer klienta, którego saldo portfela ma zostać zwiększone o wpłaconą kwotę.

- kartą zdrapką dzwoniąc pod 61 646 84 19 i wybierając z menu ASS cyfrę „4”.

7) Adres do realizacji zamówień oraz jego zmiana.

Użytkownik samodzielnie rejestrujący się w systemie sklepowym za pośrednictwem strony AFA.SHOP.PL może dokonać zmiany adresu doręczania zamówień w dowolnym momencie w zakładce „Moje konto” po zalogowaniu do sklepu.

Telefoniczna zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko i wyłącznie podczas rozmowy z konsultantem oraz po podaniu prawidłowego numeru PIN. W razie wątpliwości sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany adresu dostawy. W sytuacji takiej Użytkownik zostanie poinformowany o tym co należy zrobić aby takiej zmiany w adresie dokonać.

8) Współdzielenie portfela.

Użytkownik powinien korzystać z Portfela wyłącznie osobiście i zobowiązuje się do utrzymywania w poufności kodu PIN Portfela oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu do jego posiadania osobom nieupoważnionym.

1. Użytkownik udostępniając Portfel lub kod PIN Portfela osobie trzeciej, czyni to na własną odpowiedzialność.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osoby trzeciej, która weszła w posiadanie numeru PIN w sposób nieupoważniony, a wszelkie jej działania traktowane będą jak działania Użytkownika, w szczególności w zakresie obciążenia salda Portfela opłatami z tytułu zrealizowanych zakupów.

 

9) Dostęp do historii transakcji z Portfela.

Historii transakcji wykonanych za pośrednictwem Portfela dostępna jest po zalogowaniu się do sklepu AFA.SHOP.PL w zakładce „Mój portfel”.

10) Zwrot środków z Portfela.

1. Na życzenie Użytkownika sklep dokonuje zwrotu części lub całości zgromadzonych przez Użytkownika w Portfelu środków. Zwrotu środków dokonuje się tylko i wyłącznie na wskazane przez Użytkownika konto, którego jest właścicielem i po wykonanym z tego konta na konto sklepu przelewie o wartości 1 pln. Środki z Portfela zostaną zwrócone na konto Użytkownika tą samą drogą.

2. Przekazem pocztowym na dane Użytkownika oraz wskazany przez Użytkownika adres. Sklep pomniejszy zwrot środków z Portfela o koszt przekazu pocztowego.

3. W przypadku osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych tylko i wyłącznie na konto wypiskowe Użytkownika lub jak w punkcie 1.

11) Zamykanie portfela.

Po wyrejestrowaniu Użytkownika z systemu sklepowego jego Portfel zostaje zamknięty, a niewykorzystane środki zwrócone w sposób określony w punkcie 10.

12) Koszty prowadzenia Portfela.

Sklep nie zarabia na prowadzeniu Portfela oraz na realizowanych z tego Portfela przelewach. Środki gromadzone w Portfelu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do realizacji zakupów w sklepie AFA.SHOP.PL, a uruchomienie Portfela jest dobrowolne.